De "representatieve doelgroep"
Delen

De "representatieve doelgroep"

/ data-analyse

Wanneer u gegevens verzamelt dienen deze gegevens representatief te zijn voor de ganse doelgroep, anders kan u geen juiste conclusies trekken.

En het trekken van deze foute conclusies is een klassiek probleem bij verkiezingspeilingen waarbij de mensen die deelnemen aan de peiling niet representatief zijn voor de totale bevolking.

Een beroemd voorbeeld vond plaats in 1948 toen 'The Chicago Tribune' ten onrechte voorspelde, op basis van een telefonische enquête, dat Harry S. Truman de volgende Amerikaanse president zou worden. Ze hadden niet overwogen dat alleen een bepaalde doelgroep telefoontjes kon betalen, en er dus hele bevolkingsgroepen ontbraken in hun enquête. Zorg er dus altijd voor dat de onderzoeksdeelnemers representatief zijn.